Jezik I.

Dvorana A - 13.30 – 15.00

moderatorka: Barbara Baloh

13.30 – 13.50

Jezikovna igra kot spodbudno učno okolje in motivacija pri vsestranskem razvoju govora ter pri usvajanju drugega-tujega jezika v predšolskem obdobju

Barbara Baloh, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
Ester Derganc, Vrtec Ubalda Vrabca Bazovica, Italija
13.50 – 14.10

Jezikovne igrarije - jezikovalnica: učenje slovenskega jezika skozi igro

Vesna Perič, OŠ Leskovec pri Krškem
14.10 – 14.30

Ljubezen do branja preko igre s sobodno tehnologijo

Marjeta Naglav, Vrtec Trbovlje
14.30 – 15.00

Gledališka predstava - od ideje do izvedbe (delavnica)

Ina Stojanovič, Vrtec Otona Župančiča Ljubljana

Sponzorji dogodka