Igra v naravi II.

Dvorana Č - 13.30 – 15.00

moderatorka: Tanja Trček

13.30 – 13.50

Z igro in dejavnostmi v naravo

Branka Kramar, OŠ Vransko Tabor
13.50 – 14.10

Projekt “Ptiči”

Marjetka Bitenc, VVZ Radovljica
14.10 – 14.30

Igra v gozdni igralnici

Mateja Mušič, OŠ Matije Valjavca Preddvor - enota Čriček
14.30 – 14.45

“Kdo bi z nami šel v gozdiček?”

Tanja Trček, Vrtec Najdihojca Ljubljana
14.45– 15.00

Izkustveno učenje v naravoslovju

Nives Kušljan, Vrtec Ciciban Novo Mesto

Sponzorji dogodka