Igra V.

Dvorana B - 15.15 – 16.45

moderatorka: Maruška Tekavčič

15.15 – 15.45

Besedna umetnost malo drugače (delavnica)

Maruška Tekavčič, OŠ 8 talcev Logatec
15.45 – 16.00

Igre našega otroštva

Andreja Cebe Mandič, Vrtci Brezovica
16.00 – 16.15

Z učenjem starih iger in veščin do ohranjanja žive kulturne dediščine

Štefanija Pavlic, Vrtec Najdihojca, Ljubljana
16.15 – 16.30

Spoznavamo in utrjujemo države sveta

Simona Iskra, Vrtec Mavrica Trebnje
16.30 – 16.45

Simbolna igra Zdravnik pri otrocih starih 4-6 let

Vesna Kržičnik Mirt, Vrtec Levček pri OŠ Podbočje

Sponzorji dogodka