Specifična igra

Dvorana Č - 15.15 – 16.45

moderatorka: Tjaša Šlibar

15.15 – 15.40

Igra pri nudenju dodatne strokovne pomoči predšolskemu otroku (delavnica)

Tjaša Šlibar, Vrtec Ringaraja pri OŠ Artiče
15.40 – 15.55

Spodbudno učno okolje za slepega otroka

Mojca Marija Podstenšek, VVZ Slovenj Gradec
15.55 – 16.10

Igra in učenje predšolskih otrok s posebnimi potrebami

Danica Štern, Kranjski vrtci
16.10 – 16.30

Igrača, ki omogoča razvoj na vseh področjih

Lidija Šinkovec, Vrtec Radovednež pri OŠ Frana Meteka Škocjan
16.30 – 16.45

Navijamo za naše orle

Alenka Kalan, Kranjski vrtci

Sponzorji dogodka