Kompetenten vzgojitelj

Prihajajoči dogodki

  • Trenutno ni razpisanih terminov seminarja!

Seminar je na voljo tudi za kolektiv

Zahtevaj ponudbo

Vsebina seminarja

Osebnost vzgojitelja vs. strokovnost vzgojitelja (etika - vrednotni sistem posameznika in vrednotni sistem družbe, zaupanje, zaupnost, delati v dobrobit otroka).

Socialne in čustvene kompetence vzgojitelja (v odnosu do otrok, njihovih staršev in sodelavcev).

  • Vzpostavljanje odnosa z drugimi (kaj zadovoljujem v odnosih z drugimi ljudmi? Potreba po potrditvi, potreba po sprejetosti, potreba po varnosti, druge potrebe).
  • Reševanje konfliktov in upravljanje z močjo v medosebnih odnosih (konstruktiven konflikt, moč in vpliv v odnosih).
  • Sodelovanje in soustvarjanje v medosebnih odnosih.

Seminar poteka preko miselnih delavnic, ki spodbujajo interaktivnost med udeleženci in njihovo refleksijo.

Zaradi praktične izvedbe vaj bodite udobno oblečeni (trenirka oziroma udobno oblačilo, udobni čevlji).