Nemirni in moteči otroci v vrtcu

Prihajajoči dogodki

  • Trenutno ni razpisanih terminov seminarja!

Seminar je na voljo tudi za kolektiv

Zahtevaj ponudbo

Otrokovo vedenje je posledica različnih dejavnikov. Ima lahko več funkcij: dobiti, izogniti ali uiti. Na seminarju poskušamo vzgojitelje in druge pedagoške delavce v vrtcih opremiti z znanjem in veščinami (praktičnimi strategijami), kako otroka podpreti pri razumevanju socialnih situacij, izražanju svojih potreb in pri učenju bolj prilagojenih načinov socialnega in čustvenega odzivanja. Osrednja nit predavanja je osredotočena v razvoj veščin obvladovanja samega sebe (vzgojitelja), strukturiranosti in doslednosti pri delu z otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami.

Vsebina seminarja

Vzroki za nemirnost otrok (razvojne značilnosti, družinsko ozadje, nevrobiološke motnje, nerazumevanje socialnih situacij, hiperaktivnost (simptomi hiperaktivne motnje v predšolski dobi)).

Odzivi vzgojitelja v odnosu do otroka (odnos med otrokom in odraslim kot temelj vzgojno izobraževalnega dela; poudarek na pozitivni nebesedni komunikaciji; konstruktivne reakcije na besedni ravni; ozaveščanje transferja v odnosu pri vzgojitelju; razumevanje različnih nevrobioloških stanj otroka in vedenja; izgorevanje vzgojitelja v odnosu s posameznim otrokom - praktični primeri).

Splošne praktične strategije za delo z nemirnimi otroci (strukturiranost dejavnosti, doslednost, vzgojiteljevo obvladovanje samega sebe - praktične strategije).

Specifične praktične strategije za delo z nemirnimi otroci (ustrezni besedni in nebesedni odzivi vzgojitelja na otrokov nemir - praktični primeri, modelno učenje socialnih veščin, podajanje navodil in pravil, vizualne strategije za dajanje navodil, strategije za izboljšanje komunikacije z otrokom - praktični primeri ...).

Značilnosti družinskega ozadja nemirnih otrok ter povezovanje s starši (proces sprejemanja otrokove drugačnosti, neorganiziranost, nestrukturiranost, popustjivost, tipi komunikacij v družini, izgorelost staršev nemirnih otrok - praktični primeri).

Odzivi udeležencev:

„Po predlogih, ki sem jih dobila na seminarju sem začela drugače gledati in sprejemati nekatere otroke v vrtcu. Sedaj z njimi bolje sodelujem“.
„Veliko preprostih in praktičnih predlogov za delo na sebi, z otroki in razumevanje lastne situacije“.
„Po 28 letih mojega službovanja je to moj prvi najbolj praktični seminar, ki sem ga obiskala. Priporočam.“