Psihodinamika skupine – kako zagotavljati varno in spodbudno učno okolje

  • Definicija psihodinamike skupine v vrtcu ter dejavniki psihodinamike skupine
  • Fizično vzgojno izobraževalno okolje in njegov vpliv na psihodinamiko skupine
  • Vpliv socialnega vzgojno izobraževalnega okolja na psihodinamiko skupine
  • Vpliv čustvenega vzgojno izobraževalnega okolja na psihodinamiko skupine
  • Vpliv kurikularnega vzgojno izobraževalnega okolja na psihodinamiko skupine
  • Oblikovanje zdrave psihodinamike skupine