Razvoj razvijajočega mišljenja pri predšolskem otroku

Prihajajoči dogodki

 • Trenutno ni razpisanih terminov seminarja!

Seminar je na voljo tudi za kolektiv

Zahtevaj ponudbo

Mindset paradoks: »Največja grožnja uspehu je izogibanje neuspehu« (Carol Dweck 2014)

Razvijajoče se mišljenje je pomemben dejavnik za motivacijo, napredek in učenje. Je del karakterja osebnosti otroka, ki bistveno določa njegovo uspešnost v življenju. Vrtec je eden izmed okolij, kjer se otrok sooča s svojim mišljenjem (mindsetom) do lastnega učenja, razvoja, lastnim uspehom, uspehom drugih, obupom, nemotiviranostjo, trudom in izzivi v učnem okolju. Na seminarju bomo spoznali vpliv učnega okolja (vzgojiteljevega mindseta/mišljenja, kulture organizacije šole, povratne informacije ipd.) in tudi vpliv samega učenca na razvoj primernega mišljenja/mindseta ter s tem na uspeh in napredek učenca.

Vsebina seminarja

 • Kakšen »mindset« imam kot vzgojitelj?
  (delavnica: vprašalnik in analiza rezultatov)
 • Vpliv organizacijske kulture vrtca na mišljenje (mindset) vzgojitelja in otroka (vizija: kultura »genijev« ali kultura »razvoja«)
 • Značilnosti fiksiranega (fixed mindset) in razvijajočega (growth mindset) mišljenja pri posameznikih
  (kako se soočajo z izzivi, spremembami, trudom, učenjem, lastnim uspehom, uspehom drugih, porazom ter kje je lokus kontrole)
  (praktični prikazi in diskusija)
 • Praktične strategije za delo z otroki:
  • strategije za predstavitev delovanja in fleksibilnosti možganov pri učenju
  • pohvale vzgojitelja, ki otroka motivirajo za proces učenja in napredek;
  • vloga napak pri učenju in pristopi do njih;
  • svetovalne strategije za spodbujanje učenja pri posamezniku (npr. mišljenje: »to je pretežko zame« preusmerimo v vprašanje: »to ti bo vzelo nekaj časa in truda«;
  • praktične strategije za naslednje situacije: soočenje z novim učnim izzivom; previsoka pričakovanja odraslih; uspešni učenci brez truda; počasen napredek kljub trudu; pomoč pri obupavanju; spodbuda v samem učnem procesu; opredeljeni bodo principi takega mišljenja (mindseta) in možni odzivi vzgojitelja.