Igra I.

Dvorana B - 10.00 – 12.00

moderatorka: Andreja Škvarč

10.00 – 10.20

Igra, osnovno gibalo psihičnega razvoja v zgodnjem otroštvu

Andreja Škvarč, Vrtec Najdihojca, Ljubljana
10.20 – 10.40

Doživljajska pedagogika

Anuška Križnik, OŠ Vransko Tabor
10.40 – 11.00

Razvijanje etičnih vrednot skozi igro

Maja Toplak Primc, Vrtec Ciciban pri OŠ Šmartno
11.00 – 11.20

Pomen socialnih iger v vrtcu

Barbara Korez, VIZ OŠ Rogatec
11.20 – 11.40

Učenje je igra

Špela Pirih, Urška Kejžar, Kranjski vrtci
11.40 – 12.00

Igra kot vez med simbiozo in avtonomijo

Urška Salajko, Saša Križman, Vrtec Urša Domžale

Sponzorji dogodka