Igra III.

Dvorana Č - 10.00 – 12.00

moderatorka: Martina Žnidaršič

10.00 – 10.20

Spodbudno učno okolje v vrtcu

Martina Žnidaršič, Vrtec Najdihojca, Ljubljana
10.20 – 10.40

Tabor za družine

Anja Stipanovič, Kranjski vrtci
10.40 – 11.00

Z igro v svet učenja, raziskovanja

Zdenka Fojkar, Kranjski vrtci
11.00 – 11.20

Učenje preko igre

Slavica Novak, Vrtec Čebelica Šentjernej
11.20 – 11.40

Otrok ljubi delo - delo ali igra?

Mojca Zabret, Kranjski vrtci
11.40 – 12.00

Pomen igre za zdrav otrokov razvoj

Erna Zabukovec, Vrtec Martin Krpan Cerknica

Sponzorji dogodka