Kreativna igra

Dvorana B - 13.30 – 15.00

moderatorka: Metka Bregar

13.30 – 13.50

Slovenski otroški film in glasba kot motivacijsko sredstvo predšolskih otrok II. starostnega obdobja za usmerjene dejavnosti s področja govora in umetnosti

Klavdija Berglez, Karmen Gorjup Žgank, Vrtec Lipa Štore
13.50 – 14.10

Grajski otroci

Lidija Nograšek, Vrtec Storžek pri OŠ Matije Valjavca, Preddvor
14.10 – 14.40

Igra moj vsakdan (delavnica)

Polonca Cijan, Vrtec Nova Gorica
14.40 – 15.00

Igra z nestrukturiranim materialom kot spodbuda za razvijanje miselne aktivnosti otrok

Metka Bregar, Vrtec Ig

Sponzorji dogodka