Jezik II.

Dvorana A - 15.15 – 16.45

moderatorka: Ida Haramija

15.15 – 15.30

Otrok se igra v večjezičnem okolju

Urška Palčnik Krajcar, Vrtec Šentjur
15.30 – 15.45

Z igro do pravilnega govora

Ida Haramija, OŠ Bojana Ilicha, Maribor
15.45 – 16.00

Srečanja ali “Povem ti zgodbo”

Alenka Vrbančič Simončič, Vrtec Ivana Glinška, Maribor
16.00 – 16.30

Angleščina v vrtcu - učenje skozi igro in gibanje (delavnica)

Tjaša Skumavec, VVZ Radovljica
16.30 – 16.45

Piščanček Pik - ples čustev (dalavnica)

Irena Zupančič, Vrtec Čebelica Šentjernej

Sponzorji dogodka