Trening komunikacijskih veščin

Prihajajoči dogodki

 • Trenutno ni razpisanih terminov seminarja!

Seminar je na voljo tudi za kolektiv

Zahtevaj ponudbo

Vsebina seminarja:

 • Etična dimenzija komunikacije glede na ciljne skupine (zaupanje - zaupnost osebnih podatkov, prostovoljni vstop, delati v dobrobit; etična dimenzija informacij, ki se navezujejo na delovno mesto in sodelavce).
 • Vzpostavljanje odnosa in graditev delovnega odnosa v komunikaciji (faze in tehnike)
 • Razmerje med nebesedno (socialno) in besedno (kognitivno) komunikacijo – pomen avtentičnosti pri komunikaciji, vzpostavljanju zaupanja in sodelovanja.
 • Opredelitev učinkovitih tehnik za komunikacijo
  • postavljanje vprašanj (analiza različnih  zvrsti vprašanj, npr. krožna vprašanja, vplivna vprašanja ...)
  • tehnika reflektiranja
  • tehnika tišine
  • tehnika motiviranja
  • tehnika empatičnega razumevanja
  • tehnika povzemanja in zaključevanja
  • tehnika preokviranja
  • tehnika metakomunikacije
 • Komunikacija z zahtevnimi sogovorniki
 • Pravilna uporaba interpretacije in konfrontacije v komunikaciji in pri reševanju konfliktov.
 • Moč nebesedne komunikacije v kriznih situacijah