Promotor zdravja v VIZ

Prihajajoči dogodki

  • Trenutno ni razpisanih terminov seminarja!

Zavedamo se, da je dobro zdravje in počutje zaposlenih v vrtcih in šolah pomembno za njihovo kakovostno delo z otroki, starši in sodelavci. Cilj programa je usposobiti posameznike ali skupino posameznikov za promocijo zdravja ter s tem pomagati celotnemu kolektivu k boljšemu počutju, zmanjšanju absentizma (odstotnosti z dela) in prezentizma ter k višji kakovosti dela.

Seminar poteka dva dni (16 ur).

Vsebina seminarja

Prvo srečanje

  • Pomen promocije zdravja na delovnem mestu (zakonski vidiki, prednosti)
  • Sistematičen pristop pri ugotavljanju psihosocialnih tveganj v delovnem okolju
  • Etika pri izvedbi raziskave in interpretaciji podatkov
  • Načrt za promocijo zdravja v VIZ
  • Ukrepi za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu (nivojski ukrepi)

Drugo srečanje

  • Sestava skupine za promocijo zdravja
  • Vodenje skupine za promocijo zdravja
  • Motivacija zaposlenih za sodelovanje v aktivnostih za zdravje
  • Izvedba delavnic za komunikacijo z zahtevnimi zaposlenimi in obvladovanje stresa

Delo poteka v manjših skupinah ter je praktično orientirano. Preko študija primerov in izkušenj bo znanje posredovano na praktičen in uporaben način. V skladu z željami naročnika (vrtca, šole)

Izvajalka

Mag. Maruška Željeznov Seničar je predavateljica s področja obvladovanja stresa na delovnem mestu v vrtcih in šolah. Od julija 2015 do novembra 2016 je aktivno sodelovala v projektu Skupaj za zdravje v vrtcu Mladi rod v Ljubljani. Več o referencah izvedbe: http://www.vzgojitelj.si/reference/