XIII. mednarodna strokovna konferenca
vzgojiteljev/pomočnikov vzgojiteljev v vrtcih

Vzgojno izobraževalne potrebe 
predšolskega otroka

23. 1. 2020
8.00 - 17.00

Vabljeni gostji

Lilian Snijders-Loontjens

ECHA Specialist in gifted education, coach, trainer videocoaching, specialist twice exceptional, AED, Leiden, Nizozemska

Lilian Snijders works as independent education specialist in Leiden, the Netherlands.

Her expertise lies in the field of video coaching, giftedness, twice exceptional and talent-oriented work with children and adults.

Marinela Šćepanović

Društvo defektologa Vojvodine, Novi Sad in Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju - Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija

Master u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, doktorantkinja, priprema doktorsku disertaciju o inkluzivnom obrazovanju na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u  Beogradu. Predsednica je Društva defekologa Vojvodine, članica Mense Srbije. Radi kao nastavnik individualnog tretmana sa decom sa motoričkim poremećajima u Somboru, Srbija. Zainteresovana je za posebno obrazovanje i dece sa smetnjama u razvoju i darovite dece; autorka više od 100 stručnih i naučnih radova, održala puno obuka za nastavnike i mnoga predavanja na konferencijama.