XIII. mednarodna strokovna konferenca
vzgojiteljev/pomočnikov vzgojiteljev v vrtcih

Vzgojno izobraževalne potrebe 
predšolskega otroka

23. 1. 2020
8.00 - 17.00