XV. mednarodna strokovna konferenca
vzgojiteljev/pomočnikov vzgojiteljev v vrtcih

Integracija in inkluzija v predšolskem obdobju - Izkušnje in izzivi

17. 3. 2022
9.00 - 17.00

Tematska področja:

  • Izzivi raznolikosti predšolskih otrok (otroci s posebnimi potrebami, nadarjeni in talentirani otroci ipd.)
  • Integracija in inkluzija otrok s posebnimi potrebami (pomen zgodnjega prepoznavanja in obravnave otrok s posebnimi potrebami, primeri dobre prakse)
  • Vzgojiteljevi pogledi na integracijo in inkluzijo v predšolskem obdobju
  • Mednarodne izkušnje z integracijo in inkluzijo v predšolskem obdobju