XVI. mednarodna strokovna konferenca
vzgojiteljev/pomočnikov vzgojiteljev v vrtcih

Čustveni in socialni razvoj predšolskega otroka

9. 3. 2023
9.00 - 17.00

Tematska področja:

  • Čustveni in socialni razvoj predšolskega otroka (mejniki, izkušnje, ugotovitve, sodobni otroci, čustvene stiske otrok).
    Socialno-čustveni kurikul v vrtcu (sistematični pristopi pri razvijanju čustvene inteligence in socialnih veščin na predšolskem obdobju na nivoju vrtca ali nivoju skupine)
  • Praktične strategije za razvijanje čustvene inteligence in socialnih veščin (npr. upravljanje s čustvi, samozavedanje, opazovanje samega sebe, prepoznava čustev, regulacija čustev, socialno vedenje, socialne veščine, socialne kompetence, socialni stripi, socialne zgodbe, modelno učence, socialne igre ipd.)

Partnerji konference