XVII. mednarodna strokovna konferenca
vzgojiteljev/pomočnikov vzgojiteljev v vrtcih

Sodobni izzivi vzgoje in izobraževanja v vrtcu

7. 3. 2024
9.00 - 18.00

Tematska področja

Izzivi, dileme, praktične strategije:

  • na področju izvedbe kurikula za vrtce;
  • na področju vzgoje in izobraževanja;
  • na področju komunikacije in sodelovanja s starši, sodelavci in zunanjimi institucijami;
  • na področju inkluzije otrok s posebnimi potrebami;
  • na področju organizacije dela.

Vabljeni gosti

Anna Laakkonen

Chairman, Helsinki early childhood education teachers Association
Helsingin Lastentarhanopettajat Ry, Finland

In the past decades Finland´s pride has been the high-quality of education. Finnish teachers have been the guarantors of that quality.  But what will happen to the education system without early childhood education teachers? 

This is a very topical question and challenge in Finnish Early Childhood Education.  For example, more than 50% of the teachers of early childhood education are unqualified in Helsinki city and capital area. Can we even talk about teaching if there are no teachers? Although early childhood education is part of the education system,  there is still a debate in Finland about teacher qualifications and the role of early childhood education as part of social services. An intrusive policy confuses personnel and contributes to the attraction and retention of the field. At the same time, early childhood education is ambitiously developed and the goal is to increase the participation rate of the children. To meet these goals successfully it is necessary to find a solution to the lack of qualified personnel.  But if we succeed in our goals, it may well be that high-quality early childhood education is the key to even rising PISA results. And, most importantly, for healthier and happier children and teachers. 

Maja Todorović

profesor predškolskog vaspitanja, JPU Dragan Kovačević
Obrazovni centar Sveznalci
Nikšič, Montenegro

Maja Todorović, profesor predškolskog vaspitanja i  obrazovanja.  Osnovne i specijalističke studije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Crnoj Gori. Trenutno je magistrand na istom Univerzitetu, na  odsjeku predškolsko obrazovanje. Tokom studija i prethodnog radnog iskustva najviše se bavila istraživanjem povezanosti između intelektualnih sposobnosti i socijalno-emocionalnog razvoja, uticaju metoda i oblika rada na motivaciju djece i usvajanje sadržaja kod djece predškolskog uzrasta. 

Svoja teorijska i istraživačka saznanja koristi u višegodišnjoj praksi u JPU „Dragan Kovačević -Nikšić“. U radu teži očuvanju kvaliteta postojećeg modela rada, ali i unapređivanju vaspitno-obrazovnih pristupa u radu sa djecom predškolskog uzrasta  u skladu sa evropskim i svjetskim trendovima. Fokus u radu joj je pružanje podrške roditeljima i osnaživanje djece, izgradnja samopouzdanog, svjesnog, odgovornog, samostalnog djeteta. 

Tokom rada bila je član više radnih timova a svoje kompetencije unapređuje kontinuiranim edukacijama i usavršavanjem.

U cilju boljeg djelovanja na rani razvoj kod djece postaje licencirani predavač mentalne aritmetike i otvara Obrazovni centar u Nikšiću gdje sa timom implementira razvojne programe prepoznate i prihvaćene od Nacionalnog savjeta za obrazovanje Crne Gore.