XVIII. mednarodna strokovna konferenca
vzgojiteljev/pomočnikov vzgojiteljev v vrtcih

Sodobni izzivi vzgoje in izobraževanja v vrtcu

6. 3. 2025
9.00 - 17.00

Tematska področja

Izzivi, dileme, praktične strategije:

  • na področju vzgojnih strategij na nivoju skupine, posameznika (psihodinamika skupine, posebne potrebe otrok …);
  • na področju učnih strategij in izzivov (močna področja otrok, razvoj darov …;
  • vključevanje staršev in lokalne skupnosti v vrtec za zagotavljanje spodbudnega in varnega vzgojno učnega okolja.