Program konference

sreda, 27. 1. 2016

08.00 – 09.00 Registracija udeležencev
 
09.00 – 09.20

Nagovor organizatorja

Velika Modra dvorana
MIB d.o.o., Ljubljana
09.20 – 10.30

Gifted and Talented in the Early Years

Predavanje je v angleškem jeziku, zagotovljen je simultan prevod v slovenski jezik
Velika Modra dvorana
Dr. Margaret Sutherland (Velika Britanija)
 
10.30 – 11.00 Odmor (kava, čaj, voda, sok, pecivo)
 
11.00 – 11.45

How to Recognize Gifted Toddlers

Predavanje je v angleškem jeziku, zagotovljen je simultan prevod v slovenski jezik
Velika Modra dvorana
Willeke Rol (Nizozemska)
11.45 – 12.30

Nove paradigme-holistički pristup kreativnosti djece predškolsko uzrasta

Velika Modra dvorana
Dr. Ljiljana Krneta (Bosna in Hercegovina)
 
12.30 – 13.30 Kosilo
 
13.30 – 14.30 Predstavitev knjig Dr. Margaret Sutherland in transnacionalno srečanje
 
  Dvorana A
Pogledi, mnenje in izkušnje
Dvorana B
Ustvarjanje pogojev za razvoj močnih področij pri predšolskemu otroku
Dvorana C
Praktične strategije
Dvorana D
Prepoznavanje močnih področij pri predšolskem otroku
14.30 – 17.00

Začetki odkrivanja nadarjenosti pri predšolskem otroku

mag. Andreja Ropotar Jagodic, Vrtec Urša Domžale

 

Nadarjeni otroci: izziv ali nebodigatreba

Andreja Škvarč, Vrtec Najdihojca Ljubljana

 

Nadarjen otrok - otrok s posebnimi potrebami

Ljiljana Gomerčič, Miklavžev vrtec, Logatec

 

Predstavitev dela z nadarjenimi otroki v različnih pedagoških konceptih

Alenka Kalan, Kranjski vrtci

 

Spodbujanje nadarjenosti v različnih pedagoških konceptih v vrtcih v Sloveniji

Ida Haramija, OŠ Bojana Ilicha Maribor

Tim strokovnjakov iz različnih področij odkriva nadarjene in talentirane otroke ter jim nudi okolje za razvijanje le teh

Špela Avšič, Vrtec Dobrega Pastirja, Ljubljana

 

Nadarjen, talentiran otrok - vzgojitelju izziv ali težava?

Maja Bezjak, Vrtec Najdihojca, Hajdina

 

Nadarjeni in talentirani v vrtcu - izziv ali breme?

Sonja Ferfolja, Vrtec Škofije, Škofije

 

Vzgojno izobraževalni pristopi v vrtcu

Petra Koritnik, Vrtec Jarše, Ljubljana

 

Ali so otroci s posebnimi potrebami tudi nadarjeni?

Darinka Tomažin, Vrtec Podbočje

Tvorjenje Sokratovega dialoga pri 5-6 letnih otrocih

Dr. Katja Valenčak, Vrtec Kozje

 

Posredovanje večkodnih besedil jezikovno nadarjenim otrokom v vrtcu

Martina Žnidaršič

 

Spodbujanje otrokovega razvoja s pomočjo slikanice Zelo lačna gosenica

Duška Langeršek in Anita Messner Skralovnik, Vrtec pri OŠ Radlje ob Dravi

 

Spodbujanje učenja v vrtcu, na osnovi programa NTC učenja

Leonora Drgan, Vrtec Morje Lucija

 

Prepoznavanje posebnih spretnosti preko plesnih dejavnosti v prvem starostnem obdobju

Veronika Pavlic, Vrtec Najdihojca Ljubljana

 

Matematični svet CICImatika

Natalija Čerček, Cicimatik, Maribor

Intenzivni mednarodni trening

mag. Maruška Željeznov Seničar, MiB d.o.o., Ljubljana

 

Predstavitev dela vzgojiteljic v Vrtcu Vrhovci, ki so vključeni v projekt Talent Education (ERASMUS+)

 

četrtek, 28. 1. 2016

08.00 – 09.00 Registracija udeležencev
 
09.00 – 09.05

Nagovor organizatorja

Velika Modra dvorana
MIB d.o.o., Ljubljana
09.05 – 09.50

Težave na področju odkrivanja in dela z nadarjenimi otroki, opolnomočenje vzgojiteljic

Velika Modra dvorana
Dr. Mojca Gabrijelčič Kukanja in dr. Sonja Čotar Konrad, Univerza na Primorskem
09.50 – 10.30

Povezovanje spoznavanja in edukacije mlajših nadarjenih otrok

Velika Modra dvorana
Dr. Ivan Ferbežer
 
10.30 – 11.00 Odmor (kava, čaj, voda, sok, pecivo)
 
11.00 – 11.30

Miti in predsodki o nadarjenosti predšolskih otrok ter primer dobre prakse - praktične igre za spodbujanje nadarjenosti

Velika Modra dvorana
Tjaša Abram in Alenka Žavbi, Vrtci Brezovica
11.30 – 12.00

Nadarjenost - izziv ali težava

Velika Modra dvorana
Ina Stojanovič, Vrtec Otona Župančiča, Ljubljana
12.00 – 12.30

Strahovi pedagoških delavcev pri delu z nadarjenimi otroki

Velika Modra dvorana
Simona Žnidar, Vrtec Mavrica Vojnik
 
12.30 – 13.30 Kosilo
 
13.30 – 14.00 Druženje
 
  Dvorana A
Praktične strategije I.
Dvorana B
Praktične strategije II.
Dvorana C
Praktične strategije III.
Dvorana D
Prepoznavanje močnih področij pri predšolskem otroku
14.00 – 16.30

Prepoznavanje in spodbujanje potencialno nadarjenih predšolskih otrok s pomočjo NTC programa

Vesna Hriberšek, Vrtec Polzela

 

Nadarjeni predšolski otroci na športnem področju

Matic Redelonghi, Vrtec Dobrova

 

Naravoslovne dejavnosti, ki spodbujajo potencialno nadarjenost v vrtcu

Štefanija Pavlic, Vrtec Najdihojca Ljubljana

 

Vokalna sposobnost dečka

Renata Beguš, Vrtec Radovljica

 

Nadarjen otrok pred koledarjem

Mojca Antončič, Vrtec Postojna

Gibalno čutne zaznave vplivajo na razvoj miselnih sposobnosti in na razvoj nadarjenosti predšolskih otrok

Maruša Rozman, Kranjski vrtci

 

Utelešenje - projekcija - vloga Celostni pristop k razvoju ustvarjalnosti in socialnih spretnosti pri predšolskih nadarjenih otrocih

Alenka Vrbančič Simončič, Vrtec Ivana Glinška, Maribor

 

Pomen igre pri razvijanju specifičnih talentov pri predšolskih otrocih

Katja Križe, Vrtec Ptuj

 

Izvedba aktivnosti

Anuška Križnik, Vrtec pri OŠ Vransko

Čustvene in vedenjske težave nadarjenih predšolskih otrok

Barbara Horvat, Vrtec Manja Golarja, Gornja Radgona

 

Emocionalne značilnosti mlajših nadarjenih otrok

Diana Šumenjak, Vrtec Jarše, Ljubljana

 

Visoko funkcionalni avtisti

Tanja Bergant, Vrtec Litija

 

Kako prepznati nadarjenega otroka v vrtcu

Tanja Mejak, Vrtec Postojna

Intenzivni mednarodni trening

mag. Maruška Željeznov Seničar, MiB d.o.o., Ljubljana

 

Predstavitev dela vzgojiteljic v Vrtcu Vrhovci, ki so vključeni v projekt Talent Education (ERASMUS+)

16.30 – 17.00

Zaključek konference, nagradno žrebanje, napovednik za leto 2016

Velika Modra dvorana

Sponzorji dogodka