Informacije za predavatelje

Konferenco bi radi soustvarjali z vami. Imate dobro izkušnjo, ki bo jo podelili z drugimi in z nami?

Pridružite se s prispevkom, s predavanjem, delavnico ali kot slušatelj naslednje leto. Izpolnite spodnji obrazec ter nam ga do 31. 12. 2021 pošljite po pošti na: MiB d.o.o., Podreber 12a, 1355 Polhov Gradec ali po e-pošti:   

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na: 0590 72 730.

Vsak prispevek/avtorja prijavite s samostojnim obrazcem.

Pred prijavo na konferenco vas prosimo, da dobite dovoljenje ravnatelja/ravnateljice za aktivno sodelovanje ali udeležbno na konferenci.

Vsak udeleženec pripravi prispevek za zbornik in izvede referat/predavanje. Vsak udeleženec lahko prijavi le en naslov. Sprejeli bomo do 60 prispevkov po načelu kdo se prej prijavi. Prijave se lahko zaključijo že pred 31. 12. 2021.

Tematska podoročja:

 1. Izzivi raznolikosti predšolskih otrok (otroci s posebnimi potrebami, nadarjeni in talentirani otroci ipd.)
 2. Integracija in inkluzija otrok s posebnimi potrebami (pomen zgodnjega prepoznavanja in obravnave otrok s posebnimi potrebami, primeri dobre prakse)
 3. Vzgojiteljevi pogledi na integracijo in inkluzijo v predšolskem obdobju
 4. Mednarodne izkušnje z integracijo in inkluzijo v predšolskem obdobju

Roki in kotizacija

Roki za aktivne udeležence (prispevek v zborniku + referat ali delavnica)

Rok za prijavo naslova: 31. 12. 2021
Rok za oddajo prispevka: 14. 2. 2022

Kotizacija za aktivne udeležence: 195 EUR (kotizacija za samoplačnike se poravna do 14. 2. 2022).

KOTIZACIJA vključuje

Konferenčno gradivo, potrdilo o udeležbi na konferenci (MIB-ova potrdila lahko predložite za napredovanje v nazive).

Točkovanje potrdil

V kolikor napredujete v okviru VRTCA

17. člen
č) s štirimi točkami: 
(2) samostojno predavanje, referat ali delavnica na mednarodnem kongresu ali konferenci

17. člen
c) s tremi točkami: 
(8) prva objava samostojnega avtorskega strokovnega članka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji, objava treh didaktičnih nalog, objava priredbe glasbenega dela ali objava lastne skladbe;

V kolikor napredujete v okviru ŠOLE

20. člen
b) z dvema točkama: 
(20) prva objava samostojnega avtorskega strokovnega članka ali petih didaktičnih nalog v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji, objava priredbe glasbenega dela ali objava lastne skladbe

č) s štirimi točkami:
(2) samostojni referat na mednarodnem kongresu ali konferenci

Dodatna pojasnila:

Za napredovanje v nazive se ponavadi lahko uveljavlja eno (1) potrdilo o dodatnem strokovnem delu (npr. samo referat), razen v primeru, kjer gre evidentno za dva vsebinsko različna produkta.

Smernice za pripravo prispevka

Prispevek za zbornik naj bo pripravljen z naslednjimi navodili:

 1. prispevek oddajte do 14. 2. 2022  na e-naslov:
 2. prispevek naj vsebuje:
  1. ime in priimek avtorja, organizacijo, v kateri je zaposlen ter e-naslov;
  2. naslov prispevka
  3. povzetek prispevka in ključne besede (povzetek naj obsega do 10 stavkov, ključne besede pa do 5 ključnih besed)
  4. uvod prispevka, jedro, zaključek prispevka ter literaturo
  5. pravilno citiranje med besedilom (Bevk 2012, str. 5), ne citirajte na koncu strani
  6. pravilno citiranje literature na koncu prispevka (Bevk, L. (2010). Naslov prispevka. V: (če je v kaksnem zborniku). Kraj in Založba.
  7. prispevek mora biti lektoriran in slovnično ustrezen za objavo.
  8. prispevek z vsemi zgoraj omenjeni elementi naj ne bo daljši od šestih strani (6), črke Times New Roman, velikost črk: 12; poglavja in podpoglavja naj bodo jasno označena.
  9. morebitno slikovno gradivo prilozite v jpg.-ju in ga ne dodajajte v besedilo (v besedilu samo označite številko slike); na prispevek naj bo maksimalno 5 fotografij/slikovnega gradiva.

Opomba: če boste oddajali slikovno gradivo, na katerih so učenci, vas prosim, da ustrezno z zakonodajo uredite s starši dovoljenje za objavo v zborniku.

Izdajatelj računa oziroma naslov za izdajo naročilnice

ZVIS
Podreber 12a
1355 Polhov Gradec

DŠ: 90302737

TRR: SI56 3400 0100 7776 141, Sparkasse d.d.


Obrazec za aktivno sodelovanje