Spoštovana gospa predavateljica, mag. Maruša Željeznov Seničar, spet ste našemu kolektivu darovali ogromno znanja in konkretnih in uporabnih namigov, "prijemov", osrediščenj, drž,... Z vašega predavanja in delavnice sem domov odšla obogatena, intelektualno in duševno napolnjena. Podali ste mi tudi kar nekaj odgovorov na moja vprašanja, ki sem jih leta muk premlevala v svojih mislih. Zgoščeno znanje, ki sem ga konzumirala v kratkih 4 urah, se sedaj raztaplja kot knor kocka v topli vodi. Juhe je na litre. Mnoge kolegice in kolegi smo z vašo vsebino in načinom posredovanja znanja izredno zadovoljni. V svojem imenu bi pa še dodala, da ste s svojo osebnostjo, strokovnostjo in z vsem tem, kar ste, kot obliž na rane. Vaša stvarnost, neposrednost in iskrenost je zdravilna. 

                                                                                                                                                   Urška Konjajeva, učiteljica OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana

Krepitev odnosa med otrokom in odraslim

Zares uporabno izobraževanje, ki pripomore k odličnosti vzgojitelja!!! Toplo priporočam vsem kolektivom.

Nepogrešljivo izobraževanje, ki bi ga moral izkusiti vsak   vzgojitelj že na začetku kariere podano na praktičen način. Mnogo lažje in bolj suvereno se spopadamo s težavami jokajočih novinci 1. septembra, ker smo  poznali subtilne prijeme za povezovanje z otroki. To so spretnosti in znanje, ki smo ga že naslednji dan prenesli in uporabili v praksi.

        Marjana Trošt, univ. dipl. ped., Vrtec Ciciban Novo mesto

Kranjski vrtci z Mib-om na področju izobraževanja strokovnih delavcev vrtca sodelujemo že daljši čas. Izvedli smo že kar nekaj izobraževanj za kolektiv vrtca, posamezne strokovne delavke se udeležujejo njihovih izobraževanj v Ljubljani, aktivno pa sodelujemo tudi na mednarodnih strokovnih konferencah za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic.
Značilno za njihova izobraževanja je, da se zelo premišljeno prepleta teorija in praksa in da so znanja in izkušnje, ki jih udeleženci Mib-ovih izobraževanj pridobijo, takoj prenosljiva v prakso, saj so predavanja in predvsem delavnice naravnane tako, da imajo udeleženci izobraževanja priložnost aktivno sodelovati in preizkušati različne tehnike vzgojnega ravnanja. Aktivna udeležba v delavnicah spodbuja strokovne delavce k razmisleku o svojem delu.
Pri izvedbi izobraževanj so se pri Mib-u vedno znova prilagajali našim željam in potrebam in poskušali odgovoriti na vprašanja, dileme. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Marija Justin, svetovalna delavka v Kranjskih vrtcih

Kmalu na začetku delovanja MiB-a sem se udeležila krajšega izobraževanja, ki je potekalo v manjši skupini udeležencev na njihovi prvi lokaciji delovanja. Še vedno se spominjam moje refleksije na poti domov, ko sem si rekla, koliko uporabnih strategij sem spoznala na tako kratkem seminarju. Že takrat, ko še ni bilo toliko govora o učečih se skupnosti , mislim, da smo delovali na tak način. In ker je bila moja prva izkušnja tako dobra, sem se odločila, da so tega deležni tudi moji strokovni delavci v vrtcu in starši naših otrok.

Po končanih izobraževanjih pogosto slišimo strokovne delavce ki pravijo, da niso izvedeli nič novega, da je to sama teorija in malo ali nič uporabnega. No, v teh primerih pa se je pogosto govorilo o tem, koliko  svetovanih  strategij  iz seminarjev lahko učinkovito uporabijo pri reševanju konkretnih interventnih situacij.

Tudi starši so želeli slišati nasvete za pomoč pri reševanju vsakodnevnih vzgojnih problemov. Dobili so ''recepte'', ki so delovali in me še večkrat  po predavanjih prosili za kontakte predavateljice (Maruška Železnjov Seničar).

V množici različnih seminarjev in strokovnih izobraževanj za strokovne delavce vrtcev in starše predšolskih otrok  je nabor Mib – ovih  ponujenih vsebin aktualen (tudi ravno prav ''vizijonerski''), izvedbe časovno prilagojene različnim potrebam, predvsem pa zelo uporabno naravnane in strokovno pristopne.

Vesela sem, da vas pri vašem delu vodijo prave vrednote - strokovna podpora področju, ki je ključnega pomena za dober človeški kapital nekega naroda. Nikoli nismo tako dobri za delo z otroki, da ne bi bili še boljši. Naše kompetence so vedno večje, zato potrebujemo učinkovito, praktično naravnano strokovno podporo.

Vlasta Košnik, vodja vrtca pri OŠ Cerklje na Gorenjskem

Iz MiB dogodka se vedno vrneš poln novega, uporabnega znanja, poln energije, ki te naleze, poln zanosa in zavedanja, kako plemenito in pomembno delo opravljamo, ko vzgajamo bodoče rodove.  Izviren pristop s konkretnimi primeri in izključno uporabnimi znanji, z mnogimi namigi, ki pridejo tako zelo prav tudi izven službe, loči MIB izobraževanja od vseh drugih v državi. Seminarji z gospo Maruško dajo uporabnejša znanja kot knjige, večjo motivacijo kot točke za naziv, lepši dopoldan, kot samo kavica in nek »prazen« seminar poln teorije. Napolnijo te osebno in profesionalno in ostanejo v mislih in dejanjih še dolgo. Zato se strokovne delavke Vrtca Beltinci že vrsto let in vedno znova z velikim veseljem vračamo na MiB izobraževanja, po znanje, nove zamisli, poznanstva, namige in navdih. Hvala!«

Urška Raščan, pedagoginja, svetovalna delavka v Vrtcu Beltinci 

 Zaposlena sem na OŠ Oskarja Kovačiča Škofije (poleg imamo vrtec s sedmimi oddelki) kot svetovalna delavka in med drugim zadolžena za izobraževanje strokovnih delavcev, kolektiva, staršev, za organizacijo predavanj. Z MIB-om sodelujemo "pravljičnih" 7 let, najbrž še kakšno več...Največkrat izpeljejo predavanje/delavnice pri nas na šoli ali vrtcu, gostovali so kot predavatelji na našem - primorskemu aktivu svetovalnih delavk, vseskozi pa se naši strokovni delavci iz šole in vrtca udeležujejo mednarodnih konferenc, ki jih organizira MIB po področjih dela (za vrtce, za učitelje, za učitelje podaljšanega bivanja...). Najraje sodelujemo z njimi, ker jih odlikujejo visoka strokovnost, prilagodljivost in uporabnost pridobljenih znanj/strategij za umeščanje v naše delo. 

Karmen Mekota, svetovalna delavka OŠ Škofije in vrtec

V našem vrtcu se trudimo, da bi otroci ohranili sposobnost razmišljanja s svojo glavo, da bi negovali otroka v sebi, iskali srečo v majhnih stvareh in, da bi bilo znanje vrednota zaradi znanja samega. Ob vsem tem se zavedamo, da moramo nenehno vlagati v svoj  osebnostni in profesionalni razvoj.  Prav zaradi tega  smo med nas povabile vsestransko predavateljico mag. Maruško Željeznov Seničar.  Na zanimiv, strokoven in srčen način je posredovala med nas  svoje  znanje.  Z vsemi čutili smo se dotaknile konkretnih primerov, prišle do koristnih spoznanj, ugotovitev in rešitev, katere s pridom uporabljamo pri svojem delu. Sodobna družba nam prinaša veliko informacij, ki gredo pogosto mimo nas, zato so bile besede strokovnjaka, ki svoje znanje gradi na osnovi bogatih izkušenj, toliko vredne. Spet se je potrdil star  kitajski pregovor: »Povej mi in bom pozabil. Pokaži mi in si bom zapomnil. Vzbudi mi zanimanje in bom razumel.

Hvala Maruška!

Tanja Bivšek – vodja vrtca Mežica

Naše strokovne delavke imajo možnost udeležbe na izobraževanjih različnih izvajalcev. Vsako leto se jih kar nekaj odloči za MIB, saj za področje predšolske vzgoje ponujajo pestre in aktualne teme Povratne informacije udeleženk na njihovih seminarjih so vedno pozitivne in pohvalne. Posebej poudarjajo pozitivno energijo predavateljev, njihovo strokovnost, ki jo ustrezno povezujejo z bogatimi izkušnjami v praksi. Predavatelji ne le posredujejo svoje vsebine, ampak skrbno prisluhnejo pomislekom, idejam in predlogom slušateljev. Svojo pozitivno energijo uspešno prenesejo na vse prisotne. V aprilu smo imeli izobraževanje za vse strokovne delavce našega zavoda. 4 urno druženje nam je minilo zelo hitro. Potekalo  je v prijetnem  in sproščenem vzdušju. Domov in na delo smo se s prijetnimi občutki in uporabnimi novimi spoznanji.

Marcela Martinčič, pom. ravnateljice Vrtca Vrhovci

Strokovni delavci Vrtec pri OŠ Šmarje pri Kopru se radi udeležujemo izobraževanj, ki jih organizira MiB, saj vedno izpolnijo ali celo presežejo naša pričakovanja. Znajo se prilagoditi predznanju ter na zanimiv način dopolniti naše strokovno znanje, ki ga nato že naslednji dan vnesemo v naše delo. 

mag. Vesna Starman, šol. svet. delavka
Vesna Karvrečič Germanis, pedagoški vodja vrtca

Predavateljica mag. Maruška Željeznov Seničar je s kvalitetnim in strokovnim predavanjem podala koristno in uporabno znanje za uravnavanje čustev in krepitev medsebojnih odnosov. Na delavnici je z uporabnimi praktičnimi vajami podala metode za uravnavanje in razvoj socialno čustvenega vedenja vzgojno zahtevnejših otrok. S predavanjem smo pridobili veliko uporabnega znanja in ga priporočamo tudi drugim vzgojiteljicam.

Marija Bednjanič, vodja vrtca pri OŠ Starše

Podjetje MIB d. o. o je v našem vrtcu izvedlo več različnih predavanj in delavnic, nekatere samo za pedagoški, druge za celoten kolektiv vrtca. S sproščenostjo, neposrednostjo, strokovnostjo, znanjem, podkrepljenim z lastnimi izkušnjami, je izvajalka, ga. Maruška Željeznov Seničar, zaposlenim pomagala pri pridobivanju novih znanj in jih učinkovito vodila k iskanju rešitev za aktualne težave otrok, pri komunikaciji med sodelavci in  s starši. Še posebej zadovoljni so bili tehnični delavci, saj so sodelovali na delavnicah, v katerih so usvojili znanja, kako poskrbeti zase, in pridobili občutek lastne vrednosti in pomembnosti.
Gospa Maruška Željeznov Seničar se zna vživeti v kolektiv, v katerem  vodi izobraževanje,  zazna potrebe posameznikov in skupine in se jim prilagoditi. Skupaj z njo konstruktivno pripravljamo program izobraževanja za naš kolektiv tudi v prihodnosti in se veselimo nadaljnega sodelovanja.  

Andreja Koler Križe, svetovalna delavka, diplomirana psihologinja
Renata Rus, ravnateljica, profesorica defektologije

Izobraževanja, ki jih pripravlja Mib potekajo v obliki dinamičnih predavanj in delavnic. V  našem vrtcu smo  gostili kar nekaj » Mibovih« seminarjev s področja sodelovanja s starši, timskega dela, komunikacije in vzgoje predšolskih otrok. Strokovne delavke so  se opremile  z novimi znanji in veščinami, ki so jih lahko prenesle v vsakdanje delo oz. prakso. Vsa izobraževanja so bila učinkovita, ker so bila vsebinsko in izvedbeno prilagojena našemu kolektivu. Predavateljica mag. Maruška Željeznov Seničar  nam je prijetno, z žarom in nevsiljivo predajala  svoja znanja.  Pravijo, da za vsako bolezen  rožica raste, tako ima gospa Maruška za vsako vprašanje konkreten odgovor. Rezultat evalvacije izobraževanj je bil sledeč, da si strokovne delavke želijo še takih izobraževanj, ker so se jim zdela koristna in predvsem uporabna v praksi.

Suzana Delavec, pom. ravnateljice za vrtec
Vrtec pri OŠ Orehek Kranj

V vrtcu Semedela se že več let odločamo za MIB-ova izobraževanja, ki jih organiziramo v našem vrtcu za strokovne delavce in druge zaposlene. Izbiramo izobraževanja, ki so v njihovi ponudbi, dogovorimo se tudi za teme glede na naše želje, potrebe in trenutno problematiko oziroma za osebno rast, razbremenitev in sprostitev. 

Vsa izobraževanja potekajo v obliki zanimivih delavnic, ki jih kompetentni izvajalci izvedejo kakovostno, izhajajo iz konkretnih primerov, svetujejo, se prilagajajo udeležencem, ki so ves čas aktivni, izvajajo praktične vaje in dobijo informacije, ki jih lahko kakovostno uporabijo pri svojem delu.  Ne glede na to, če se  izobraževanja odvijajo ob sobotah ali v popoldanskem času po napornem delovnem dnevu, je prisoten smeh - humor in zadovoljstvo udeležencev, ki se jim nikakor ne mudi z delavnic. Posebna pohvala in zahvala velja direktorici in predavateljici – izvajalki izobraževanj, gospe mag. Maruški Željeznov Seničar.

Orjana Zigmund, pomočnica ravnateljice
Vrtec Semedela