Kompetence vzgojitelja - izzivi, izkušnje in spoznanja

zbornik, Ljubljana, 2014
ISBN 978-961-92823-8-0
25 prispevkov
217 strani

Zbornik je navoljo tudi v elektronski obliki na www.vzgojitelj.si.

Cena: 25,00 EUR Znižano 12,50 EUR + Poštnina 3,50 EUR
Cena vsebuje DDV.

Vsebina

 • Nives Zore: Pomen kompetenc vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev pri zagotavljanju kakovosti vrtca
 • Doroteja Logar: Vzgojiteljeve kompetence za sodobni čas
 • Andraž Caserman: Kompetence vzgojitelja v družbi znanja
 • Martina Kumer: Profesionalna komunikacija - kompetence vzgojitelja
 • Karmen Golčer: Vzgojitelj s srcem - sem tudi jaz?
 • Mateja Knez: Kako razviti kompetence vzgojitelja za kakovostno sodelovanje med sodelavci
 • Katja Kotnjek, Irena Pamič: Delo v tandemu dveh vzgojiteljic ali ko se združijo znanje in izkušnje
 • Tina Cigale: Kompetence vzgojitelja skozi oči pomočnika vzgojitelja
 • Jasna Maček: Kompetence pomočnika vzgojitelja skozi oči vzgojitelja
 • Vesna Hriberšek: Profesionalni razvoj vzgojitelja
 • Vanja Grdadolnik: V vrtincu znanja
 • Andreja Lipovec: Vzgojiteljica v vlogi razrednika
 • Jasna Cvitković Lay: Stručne kompetencije odgojitelja za rad s darovitom djecom predškolske dobi - iskustva iz programa edukacija odgojitelja Centra „Bistrić“ iz Zagreba
 • Jasna Gamze: Pomen osebne priprave vzgojitelja in pripravljenega okolja
 • Maja Toplak Primc: Prostor kot element kurikuluma - zagotavljati zdravo, varno in prijetno okolje
 • Timea Toth, Ines Antolin Kasaš: Izvajanje dvojezičnega vzgojno izobraževalnega dela v vrtcu Lendava - Lendvai Ovoda
 • Tina Čimžar: Kompetenten vzgojitelj v eko vrtcu
 • Katja Čuk: Ločeno zbiranje odpadkov v otroškem vrtcu Miškolin
 • Saša Helbel: Raziskovanje sveta lutk in spodbujanje socialnega učenja s pomočjo lutke
 • Ina Stojanovič: Miška nima hiške, miška išče dom
 • Eva Pori: Program Gozd v objemu kot oblika pedagoškega pristopa v odprtem vzgojno-učnem okolju pri predšolskem otroku
 • Melita Peskar: Od igre do sprostitve
 • Mojca Zabret: Pomagaj mi, da naredim sam/Montessori vzgoja v razvojnem vrtcu
 • Zdenka Fojkar: Vključevanje interaktivne table v neposredno delo z otroki v vrtcu
 • Manuela Bošnjak: Kaj pomeni biti kompetenten vzgojitelj