Nadarjeni in talentirani predšolski otrok

zbornik, Ljubljana, 2016
ISBN 978-961-93789-3-9
44 prispevkov
350 strani

Zbornik je navoljo tudi v elektronski obliki na www.vzgojitelj.si.

Cena: 30,00 EUR + Poštnina 3,50 EUR
Cena vsebuje DDV.

Vsebina

Plenarna predavanja

 • Dr. Margaret Sutherland (Velika Britanija): Gifted Young Children: constructing learner identities.
 • Willeke Rol (Nizozemska): Gifted Toddlers and pre-schoolers
 • Dr. Ljiljana Krneta (Bosna in Hercegovina): Nove paradigme-holistički pristup kreativnosti djece predškolsko uzrasta
 • Dr. Mojca Gabrijelčič Kukanja, dr. Sonja Čotar Konrad: Izzivi in težave na področju odkrivanja in dela z mlajšimi nadarjenimi otroki
 • Dr. Ivan Ferbežer: Povezovanje identifikacije in edukacije mlajših nadarjenih otrok

Pogledi, mnenje in izkušnje

 • Tjaša Abram, Alenka Žavbi: Miti in predsodki o nadarjenosti predšolskih otrok ter primer dobre prakse
 • Ina Stojanovič: Otrok z darom nadarjenosti
 • Simona Žnidar: Izzivi pri načrtovanju dela s predšolskimi nadarjenimi otroki
 • Andreja Ropotar Jagodic: Kdaj začeti odkrivati nadarjenost pri predšolskem otroku
 • Andreja Škvarč: Ravnanja vzgojiteljev v luči subjektivnih teorij
 • Ljiljana Gomerčič: Nadarjen otrok – otrok, ki potrebuje več
 • Alenka Kalan: Projekcija pedagoških konceptov na temo nadarjeni predšolski otroci v vrtcu
 • Ida Haramija: Nadarjeni otroci v slovenskih vrtcih
 • Ema Jagodic: Nadarjeni otroci v vrtcu

Ustvarjanje pogojev za razvoj močnih področij pri predšolskemu otroku

 • Andraž Caserman: Nadarjeni predšolski otroci ter ključni deležniki
 • Mojca Brglez: Participacija otrok kot pogoj za razvoj otrokovih potencialov
 • Meri Koren: Odkrivanje nadarjenosti med predšolskimi otroki
 • Urška Suhodolčan Homer: Spodbujanje otrokovih močnih področij
 • Špela Avšič: Razvijanje otrokove nadarjenosti v spodbudnem okolju s timom strokovnjakov z različnih področij
 • Maja Bezjak: Nadarjen, talentiran otrok - vzgojitelju izziv ali težava v današnjem času
 • Sonja Ferfolja: Nadarjeni in talentirani v vrtcu
 • Petra Koritnik: Tradicionalni in sodobni pristopi v vrtcu
 • Anuška Križnik: Cilji kurikula kot osnova nabora dejavnosti pri delu z nadarjenimi otroki
 • Darinka Tomažin: Kdo vse je lahko nadarjen?
 • Sara Kompara: Razvijanje nadarjenosti v predšolskem obdobju

Emocionalne in čustvene potrebe nadarjenih predšolskih otrok

 • Barbara Horvat: Psihosocialne težave nadarjenih predšolskih otrok
 • Diana Šumenjak: Emocionalne in socialne značilnosti mlajših nadarjenih otrok
 • Tanja Bergant: Življenje z visoko funkcionalnimi avtisti
 • Ksenija Jerman Skrbinek: Razvijanje in spodbujanje socialne in družbeno odgovorne nadarjenosti

Praktične strategije

 • Dr. Katja Valenčak: Razvijanje/tvorjenje sokratovega dialoga pri predšolskih otrocih, starih 5-6 let
 • Andreja Lipovec: Razvoj učnih potencialov otrok
 • Duška Langeršek, Anita Messner Skralovnik: Slikanica kot metoda za razvijanje otrokovega razvoja
 • Veronika Pavlic: Spodbujanje nadarjenosti v vrtcu preko plesne umetnosti
 • Vesna Hriberšek: Potencialno nadarjen predšolski otrok in NTC program
 • Lidija Stenovec: NTC učenje v praksi
 • mag. Aleš Bole: Uporaba metode NTC učenje kot prilagoditev za delo s potencialno nadarjenimi predšolskimi otroki
 • Dr. Milan Hosta: Playness pedagogika - Inovativni program na področju psiho-motoričnega razvoja predšolskih otrok
 • Matic Redelonghi: Gibalno nadarjeni otroci
 • Štefanija Pavlic: Naravoslovne vsebine in potencialna nadarjenost
 • Renata Beguš: Razvoj glasbene sposobnosti
 • mag. Mojca Antončič: Interakcija nadarjen otrok - odrasel je v območje bližnjega razvoja vodila vse otroke
 • Maruša Rozman: Spodbujanje potencialne nadarjenosti v vrtcu
 • Alenka Vrbančič Simonič: Dejavniki tveganja v socialno emocionalnem razvoju nadarjenih predšolskih otrok in preventivno delovanje z uporabo metod gibalno plesne terapije
 • Helena Banič: Šah v vrtcu