Gibanje in predšolski otrok

zbornik, Ljubljana, 2015
ISBN 978-961-93789-0-8
40 prispevkov
354 strani

Zbornik je navoljo tudi v elektronski obliki na www.vzgojitelj.si.

Cena: 27,00 EUR Znižano 13,50 EUR + Poštnina 3,50 EUR
Cena vsebuje DDV.

Vsebina

 

 • Ana Srpčič: Kako vpliva pedagoško vodenje na izvajanje gibalnih dejavnosti v vrtcu?
 • Ljiljana Brašnić: Od teorije do prakse poticanja tjelesnog razvoja djece predškolske dobi u dječjem vrtiću Rijeka
 • Ester Derganc: From Head to Toe - Zgodnje učenje tujih jezikov preko gibalnih dejavnosti
 • Vesna Kerštajn: Koliko je dovolj?
 • Melita Peskar: Gibanje - vez med področji kurikula
 • Polona Baznik Dvojmoč: Spodbujanje gibanja pri predšolskih otrocih
 • Sonja Frfolja: Pozitivna motivacija za spodbujanje gibalne dejavnosti otrok
 • Andreja Škvarč: Razvijanje osnovne vzdržljivosti pri predšolskih otrocih
 • Manja Vinko: Spodbujanje gibalnega razvoja v obdobju od rojstva do treh let starosti
 • Renata Beguš: Analiza hoje pri otrocih v povezavi s ploskim stopalom
 • Andreja Lipovec: Gibanje kot način življenja v vrtcu Slovenske Konjice
 • Greta Fister - Štamulak: Organizacija in izvedba športno - gibalnih dejavnosti v Kranjskih vrtcih
 • Martina Žnidaršič: Gibalna/športna aktivnost predšolskega otroka
 • Agata Trontelj: S plesom razvijamo gibalne sposobnosti
 • Karmen Golčer, Anica Kos: Glasba kot pozitivna spodbuda za ustvarjalni gib
 • Jasmina Pajk: Zabavne športne igre za najmlajše
 • Belma Mutnica: Gibanje in igra
 • Milena Frankič, Martina Bukovnik, Maja Purg: Telovadimo in igrajmo se skupaj
 • Doroteja Logar: Projekt Mali Sonček in gibalne dejavnosti otrok
 • Anita Novak Valant, Saša Pečaver, Saša Trtnik, Petra Peternelj: Vozila v vrtcu
 • Danica Štern: Gibanje in predšolski otroci s posebnimi potrebami oddelku s prilagojenim programom
 • Bernarda Osojnik: Vključevanje gibalnih dejavnosti pri urah dodatne strokovne pomoči
 • Štefanija Pavlic: Razvoj gibalnih spretnosti preko igre “Ristanc”
 • Katja Kržan, Barbara Kočevar: Smejem se in kobacam
 • Simona Živec: Z gibanjem do predopismenjevanja
 • Romana Šepul: Matematika in gibanje
 • Simona Agrež Franko: Gibanje in narava z roko v roki
 • Eva Pori: Spodbujanje motorike in zaznavanja v odprtem vzgojno-učnem okolju pri predšolskemu otroku
 • Manja Vinko: Materiali in aktivnosti za zdrav gibalni razvoj v obdobju od tretjega do šestega razreda
 • Ina Stojanovič: Poglej, kaj zmorem - znam (otrok do tretjega leta starosti)
 • Melita Gale, Anja Skubic: Gibanje v naravi skozi letne čase
 • Margareta Lešnik: Prebujanje otroške entitete s pomočjo vadbe borilnih umetnosti, joge, tibetantskih vaj in plesa
 • Martina Jenko Mavrič: Senzorno gibanje
 • Vanja Grdadolnik: Z gibanjem do zdravja
 • Julijana Brezovar, Andreja Šmuc Novović: Spodbujanje gibalno-športnega razvoja v predšolskem obodbju
 • Mojca Zabret: Gibanje roke kot podaljšek možganov
 • Katja Kamnar: Razvoj ravnotežja in koordinacije pri predšolskem otroku s pomočjo kolesa
 • Alenka Kalan, Marinka Primožič: Pomen gibanja v zgodnjem otroštvu in svetovanje staršem o pomenu gibanja za krepitev otrokove osebnosti
 • Jasmina Žvokelj: Ko kolebnica oživi
 • Mateja Žagar: Gibanje in razvoj fine motorike iz vidika Montessori pedagogike