Socialni in čustveni razvoj predšolskega otroka

zbornik – Ljubljana, 2011
ISBN 978-961-92823-2-8
25 prispevkov
189 strani

Zbornik je navoljo tudi v elektronski obliki na www.vzgojitelj.si.

Cena: Razprodano 

Vsebina

 • Bojana Benkovič: Socialni in čustveni razvoj predšolskega otroka
 • Doroteja Logar: Vpliv vrtca kot institucije na socialni in čustveni razvoj predšolskega otroka
 • Katja Pevc, Karmen Mekota: Prepoznavanje čustev in upravljanje z njimi v predšolskem obdobju
 • Katja Čuk: Dobro jutro vrtec, nasvidenje mama!
 • Sue Williams: A preschool perspective on multiculturalism and internationalism
 • s. Zorica Blagotinšek: Socialni in čustveni razvoj predšolskega otroka v vrtcu Montessori
 • Edita Šelih: Socialni in čustveni razvoj otroka v konceptu waldorfske pedagogike
 • Anita Golob, Petra Medvešek Ivič: Razvijanje socialno čustvenih kompetenc predšolskih otrok s pomočjo elementov Reggio Emilia koncepta v povezavi s kurikularno prakso
 • Božena Stritih: Socialne kompetence predšolskih otrok - napovednik uspeha v šoli
 • Staša Knežević: Program poticanja socijalnih vještina u dječjem vrtiću Medveščak
 • Jolanda Oroz: Kdo sem in kaj zmorem?
 • Tina Hozjan, Jasmina Pucko: S pohvalo rastemo
 • Anita Punčuh: Spodbujanje socialnih odnosov v prvem starostnem obdobju
 • Anka Ropret: Socialni in čustveni pretres otrok ob sprejemu novincev v oddelek
 • Vesna Kerštaj: Otrok s posebnimi potrebami
 • Renata Beguš: S kakšnimi problemi se sooča otrok iz druge države?
 • Martina Žnidaršič: Povezanost gibalne/športne aktivnosti s socialnim in čustvenim razvojem predšolskega otroka
 • Petra Kožman: Spoznavanje čustev v oddelku eno do dvoletnih in v oddelku dve do triletnih otrok
 • Mateja Kranjc: Socialni in čustveni razvoj predšolskega otroka v starostno kombiniranih skupinah
 • Jasna Pušnik: Oblikovanje vrednot sprejemanja drugačnosti
 • Marija Pušenjak: Otrokove socialne mreže - bogastvo in izziv
 • Manica Ružič, Mojca Buzeti: Pomen igre za socialni in čustveni razvoj otroka
 • Jolanda Happe, Simona Celcer: Igre sočutja
 • Sonja Ambrož: Socialne igre v vrtcu
 • Božena Stritih, Marija Volk, Metka Pungečar, Angelca Strel, Urša Pagon, Staša Mazi, Viktorija Šter, Marjana Mušič, Andreja Škvarč, Sabina Fošnarič: Prehajanje med programi vrtca