Sodelovanje med vrtcem in starši

zbornik – Ljubljana, 2012
ISBN 978-961-92823-4-2
18 prispevkov
172 strani

Zbornik je navoljo tudi v elektronski obliki na www.vzgojitelj.si.

Cena: Razprodano 

Vsebina

 • Martina Žnidaršič: Sodobni pogledi na sodelovanje med vrtcem in družino
 • Barbara Sigulin: Postavimo temelje kakovostnega sodelovanja med vrtcem in starši že v obdobju uvajanja otroka v vrtec
 • Renata Beguš: Partnerstvo med vzgojitelji in starši
 • Doroteja Logar: Delovni odnos med vzgojiteljem in starši
 • Manuela Bošnjak: Partnerski odnos med vrtcem in starši
 • Jolanda Happe: Sodelovanje s starši skozi primere dobre prakse
 • Katja Čuk: Sodelovanje staršev v otroških vrtcih s slovenskim učnim jezikom v Italiji
 • Tina Hozjan, Timea Toth: Zagotavljanje kakovosti partnerskega odnosa
 • Andreja Fridrih: Skupaj od vstopa v jasli do vstopa v šolo
 • Renata Miljanović: Predšolski otrok potrebuje meje
 • Tina Čimžar: Sodelovanje med vrtcem in starši – eko vrtec
 • Suzana Nendić, Marija Črv: Z roko v roki skozi šolsko leto
 • Tanja Pribožič, Barbara Dolenc: Sodelovanje vzgojiteljev in staršev pri organizaciji otrokovega počitka
 • Urša Lah: Rdeči polhki radi vidimo, da nas obiščejo starši
 • Martina Žlof: Čutna pot v Globokem – nastala in raste ob pomoči staršev
 • Marja Čad: Šola za starše kot primer odprtega učno vzgojnega prostora za starše in vzgojitelje
 • mag. Maruška Željeznov Seničar: Praktične strategije za vodenje svetovalnega razgovora z družino/starši
 • Staša Knežević, Marija Matijević: Priprema roditelja na dolazak djeteta s teškoćama u razvoju u odgojnu skupinu