Samostojnost predšolskega otroka

zbornik – Ljubljana, 2013
ISBN 978-961-92823-6-6
26 prispevkov
219 strani

Zbornik je navoljo tudi v elektronski obliki na www.vzgojitelj.si.

Cena: Razprodano

Vsebina

 • Martina Žnidaršič, Renata Beguš: Samostojnost predšolskega otroka - opolnomočenje in participacija otroka, družine in vrtca
 • Silvija Jelen: Spodbujanje razvoja samostojnosti otroka - vzvod partnerskega odnosa med vrtcem in družino
 • Barbara Palčič: Samostojnost predšolskega otroka skozi »oči« staršev
 • Duška Langeršek: Poglej, kaj že znam
 • Manja Vinko: Samostojnost predšolskega otroka z vidika pedagogike Montessori ali »Pomagaj mi, da naredim sam.«
 • Brigita Česnik: Samostojnost predšolskega otroka kot merljivi cilj samoevalvacije
 • Katja Čuk: Čez Norveško do Kitajske in nazaj v vrtec Miškolin
 • Sabina Kananović: Razvijanje samostojnosti - sreča kot vrednota
 • Marjetka Bitenc: Odgovornost je samostojnost
 • Elvira Kraševec, Nika Pegan: »Pedenjped se sam oblači, sam ...«
 • Maja Toplak Primc: Samostojnost pri otroku s posebnimi potrebami
 • Petra Gal: Navajanje otrok z Downovim sindromom na samostojnost pri dnevni rutini
 • Staša Kukulj, Marija Matijević: Samostalnost djece s posebnim potrebama
 • Tadeja Lavtižar: Samostojnost - dnevna rutina v vrtcu
 • Vesna Kerštajn: Dnevna rutina - pot k samostojnosti
 • Karmen Golčer: Dnevna rutina prehranjevanja spodbuja razvoj samostojnosti predšolskega otroka
 • Nataša Kostrevc: Poglejte, to zmorem sam
 • Tina Čimžar: Samostojen otrok v eko vrtcu
 • Vanja Grdadolnik: To zmorem tudi sam
 • Ljuba Mulec: Tukaj sem, poglej kaj znam
 • Katja Kržan, Maruša Sušnik: Star sem dve leti in zmorem sam
 • Manuela Bošnjak: Matematika in socialne igre
 • Helena Ule: Samostojnost predšolskega otroka
 • Larisa Senekovič: Razvijanje pozitivne samopodobe in čustvene inteligence je pot do kompetentnega otroka
 • Helena Lah: Rastem v odgovornosti in sočutju
 • Barbara Sigulin: Samostojnost otroka na prehodu iz vrtca v šolo